GODZINY PRACY 7:00 - 15:00   INFOLINIA +48 790 440 232 ; +48 512 440 104  E-MAIL: jabama.marketing@jabama.pl ; marketing@jabama.pl          

Wersje językowe
Polityka prywatności

Polityka Prywatności P.P.H.U. Jabama Grzegorz Leszczyński (polityka Jabama Polska Sp. z o.o. niżej)

§1 Postanowienia ogólne

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grzegorz Leszczyński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U. Jabama Grzegorz Leszczyński, Chrośla ul. Wrzosowa 1, 05-311 Dębe Wielkie, NIP 1130959687, REGON 0016156043.

Z administratorem można skontaktować się korespondencyjnie na adres siedziby firmy, lub z wykorzystaniem korespondencji elektronicznej na adres grzegorz@jabama.pl.

2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach, np. poprzez podwójne szyfrowanie wrażliwych danych w bazie, wsparcie oprogramowania sklepu dla protokołu ssl oraz szereg zabezpieczeń programistycznych chroniących nasz sklep.

3. Dane osobowe podawane w formularzach naszego sklepu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

4. Witryna zawiera także linki prowadzące na inne strony internetowe. Polityka prywatności tych serwisów regulowana jest osobnymi postanowieniami. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści zawarte na tych stronach oraz nie odpowiadamy za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron.

§2 Administrator Danych

5. Administrator przetwarza dane osobowe osób, które posiadają Konto na naszej stronie, jak również osób które dokonują zakupów na naszej stronie bez rejestracji i wysyłających zapytania poprzez formularz kontaktowy. Przetwarzamy również dane osobowe osób wysyłających do nas zapytania ofertowe telefonicznie lub na adres mailowy oraz utrzymujących z nami kontakty biznesowe np. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

6. Zbieramy i przetwarzamy takie dane osobowe jak: nazwa firmy, numer NIP, imię, nazwisko, adres do dostawy zamówionych produktów, adres e-mail, telefon kontaktowy, zajmowane stanowisko, numer rachunku bankowego oraz ewentualnie inne podane przez Państwa dane.

7. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i zgodnie z wdrożoną Polityką prywatności:

a) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany, bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,

b) w zakresie i celu niezbędnym do zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów (np. w celach marketingu bezpośredniego), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą,

c) w celu wywiązania się z obowiązków prawnych narzuconych nam przez przepisy prawa (np. wystawianiem i przechowywaniem faktur w związku z przepisami prawa podatkowego),

d) w zakresie wyrażonym w udzielonej przez Państwa zgodzie na przetwarzanie danych, którą można w każdej chwili cofnąć.

8. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalny inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9. Przetwarzamy Państwa dane osobowe przez czas niezbędny do zawarcia oraz wykonania umowy, jak również po wykonaniu umowy, lub cofnięciu zgody wyłącznie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń drogą sądową, lub jeżeli przepisy krajowe lub unijne obligują nas do przechowywania tych danych przez dłuższy okres.

10. Administrator ma obowiązek udostępniać przetwarzane przez siebie dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

11. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

12. Dane osobowe są przetwarzane przez osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora w ramach jego działalności.

§3 Pliki cookies

13. Witryna [adres] używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez programowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje urządzenia, z którego łączy się użytkownik. parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

14. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawnić funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji działań.

15. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Informujemy jednak, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych P.P.H.U. Jabama Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej Użytkownika.

16. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane sa jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Polityka Prywatności Jabama Polska Sp. z o.o. 

§1 Postanowienia ogólne

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka JABAMA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą Chrośla ul. Lawendowa 75, 05-311 Dębe Wielkie, NIP 8222384494, REGON 387782592.

Z administratorem można skontaktować się korespondencyjnie na adres siedziby firmy, lub z wykorzystaniem korespondencji elektronicznej na adres grzegorz@jabama.pl.

2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach, np. poprzez podwójne szyfrowanie wrażliwych danych w bazie, wsparcie oprogramowania sklepu dla protokołu ssl oraz szereg zabezpieczeń programistycznych chroniących nasz sklep.

3. Dane osobowe podawane w formularzach naszego sklepu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

4. Witryna zawiera także linki prowadzące na inne strony internetowe. Polityka prywatności tych serwisów regulowana jest osobnymi postanowieniami. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści zawarte na tych stronach oraz nie odpowiadamy za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron.

§2 Administrator Danych

5. Administrator przetwarza dane osobowe osób, które posiadają Konto na naszej stronie, jak również osób które dokonują zakupów na naszej stronie bez rejestracji i wysyłających zapytania poprzez formularz kontaktowy. Przetwarzamy również dane osobowe osób wysyłających do nas zapytania ofertowe telefonicznie lub na adres mailowy oraz utrzymujących z nami kontakty biznesowe np. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

6. Zbieramy i przetwarzamy takie dane osobowe jak: nazwa firmy, numer NIP, imię, nazwisko, adres do dostawy zamówionych produktów, adres e-mail, telefon kontaktowy, zajmowane stanowisko, numer rachunku bankowego oraz ewentualnie inne podane przez Państwa dane.

7. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i zgodnie z wdrożoną Polityką prywatności:

a) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany, bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,

b) w zakresie i celu niezbędnym do zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów (np. w celach marketingu bezpośredniego), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą,

c) w celu wywiązania się z obowiązków prawnych narzuconych nam przez przepisy prawa (np. wystawianiem i przechowywaniem faktur w związku z przepisami prawa podatkowego),

d) w zakresie wyrażonym w udzielonej przez Państwa zgodzie na przetwarzanie danych, którą można w każdej chwili cofnąć.

8. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalny inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9. Przetwarzamy Państwa dane osobowe przez czas niezbędny do zawarcia oraz wykonania umowy, jak również po wykonaniu umowy, lub cofnięciu zgody wyłącznie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń drogą sądową, lub jeżeli przepisy krajowe lub unijne obligują nas do przechowywania tych danych przez dłuższy okres.

10. Administrator ma obowiązek udostępniać przetwarzane przez siebei dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

11. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

12. Dane osobowe są przetwarzane przez osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora w ramach jego działalności.

§3 Pliki cookies

13. Witryna [adres] używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez programowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje urządzenia, z którego łączy się użytkownik. parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

14. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawnić funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji działań.

15. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Informujemy jednak, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych  Jabama Polska Sp. z o.o. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej Użytkownika.

16. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl